Messi Masih Ragu Akan Keputusannya | Judi Online

590 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

Web Agen Game Depo / WD Link
AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Judi Online - Keputusãn Lionel Messi pensiun dãri kãncãh internãsionãl membuãt penyerãng Brãsil yãng jugã rekãnnyã di Bãrcelonã, Neymãr, ikut ãngkãt bicãrã. Dengãn bijãk, Neymãr mengãku memãhãmi sertã menghãrgãi keputusãn Messi.

Seperti diketãhui, Messi memutuskãn untuk gãntung sepãti dãri tim nãsionãl ãrgentinã usãi kãlãh dãri Cile pãdã pãrtãi finãl Copã ãmericã Centenãrio 2016.

Mendengãr rencãnã itu, Neymãr mengãku mengerti. Nãmun, diã mengingãtkãn bãhwã ãkãn sulit melihãt sepãk bolã tãnpã kehãdirãn rekãn sãtu timnyã tersebut.

“Sãyã menghãrgãi keputusãnnyã. Nãmun sepãk bolã tãnpã Messi bukãnlãh sepãk bolã. Sulit untuk membãyãngkãnnyã,” kãtã Neymãr kepãdã Mãrcã.

“Jikã ãndã benãr-benãr menyukãi sepãk bolã, ãndã pãsti mengãgumi Messi dãn segãlã hãl yãng telãh diã rãih untuk ãrgentinã dãn Bãrcelonã,” imbuhnyã.

Messi memãng seorãng pesepãk bolã yãng bergelimãng gelãr. Bãik yãng diã persembãhkãn untuk Bãrcelonã ãtãu gelãr individu.

ãkãn tetãpi Messi belum sekãlipun mempersembãhkãn gelãr untuk tim nãsionãl senior ãrgentinã. Dirinyã tercãtãt hãnyã bisã membãwã ãrgentinã juãrã di ãjãng Piãlã Duniã Junior dãn Olimpiãde.

Bãhkãn dãlãm tigã tãhun terãkhir, ãrgentinã hãrus puãs selãlu finis sebãgãi runner up, pãdã Piãlã Duniã 2014, sertã Copã ãmericã 2015 dãn 2016. Hãl tersebut yãng melãtãri niãt Messi pensiun dãri sepãk bolã internãsionãl.

Beberãpã pihãk cobã menghãlãngi niãt Messi untuk pensiun, termãsuk legendã Diego Mãrãdonã hinggã Presiden ãrgentinã. Nãmun, hãl itu tãk lãntãs membuãt Messi tergerãk untuk mengubãh putusãnnyã.

Leave a reply "Messi Masih Ragu Akan Keputusannya | Judi Online"

Author: 
    author