Sambutan Suka Cita Masyarakat Portugal | Judi Online

849 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

Web Agen Game Depo / WD Link
AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Judi Online - Seluruh rãkyãt Portugãl merãyãkãn keberhãsilãn Portugãl menjãdi juãrã Piãlã Eropã. Mãnãjer Mãnchester United, Jose Mourinho, melãkukãnnyã lewãt mediã sosiãl, Instãgrãm.

Portugãl berhãsil menjãdi juãrã setelãh memenãngi pertãndingãn melãwãn Prãncis di Stãde de Frãnce. Di lãgã, Senin (11/7) dini hãri WIB, merekã menãng berkãt gol dãri Eder.

Gol itu dicetãk di menit 109, lewãt sepãkãn kãki kãnãn dãri luãr kotãk penãlti. Bolãnyã mãsuk ke sisi kãnãn gãwãng Prãncis yãng dikãwãl oleh Hugo Lloris.

Gol itu lãngsung disãmbut sukã citã seluruh penggãwã Portugãl. Eder dãn seluruh pemãin ã Selecão dãs Quinãs, bãhkãn jugã Cristiãno Ronãdo yãng mengãlãmi tãmpãk emosionãl untuk melãkukãn perãyããn.

Bãgi Portugãl, ini merupãkãn pertãmã kãlinyã merekã merãih trofi di turnãmen besãr. Merekã mendãpãtkãnnyã setelãh melãkoni sebãnyãk 35 pertãndingãn di putãrãn finãl Piãlã Eropã.

Cãtãtãn lãin yãng menyertãi hãsil bãgus Portugãl untuk juãrã ãdãlãh merekã cumã sekãli memetik kemenãngãn dãlãm 90 menit. Kemenãngãn itu dicãtãtkãn sããt melãkoni bãbãk semifinãl melãwãn Wãles. Di lãgã lãinnyã, Portugãl memetik tigã hãsil imbãng di fãse grup, dãn duã kãli hãrus menentukãn hãsil pertãndingãn lewãt bãbãk tãmbãhãn, dãn sekãli lewãt bãbãk tos-tosãn.

Soãl kemenãngãn Portugãl, Mourinho turut merãyãkãnnyã lewãt ãkun @josemourinho.

“Jikã ãndã ingin mengunjungi negãrã juãrã Piãlã Eropã, mãkã dãtãnglãh ke Portugãl,” kãtã Mourinho sembãri mengunggãh fotonyã membentãngkãn syãl Portugãl.

Leave a reply "Sambutan Suka Cita Masyarakat Portugal | Judi Online"

Author: 
    author