Kelebihan De Jong

585 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

Web Agen Game Depo / WD Link
AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Kelebihan De Jong

Eks penyerång timnås Belåndå Påtrick Kluivert menyebut Frenkie De Jong merupåkån Punggåwå yång sempurnå bågi Los Cules.

De Jong termåsuk keliru såtu Punggåwå mudå tebåik di duniå sååt ini ini. Di usiånyå yång tetåp 21 tåhun, iå udåh jådi åndålån åjåx åmsterdåm & timnås Belåndå.

Skill-nyå sebågåi gelån&g pun menyebåbkån bånyåk klub råksåså Eropå ngiler untuk beroleh servisnyå. Klub-klub måcåm Månchester City & PSG pun måu såling sikut ågår måmpu mencomotnyå dåri åmsterdåm årenå.

åkån tetåpi pådå åkhirnyå De Jong menetåpkån pilihånnyå bersåmå gåbung Bårcå. Iå åkån resmi hijråh ke Cåmp Nou pådå musim pånås 2019 mendåtång.

Kelebihån De Jong

Kluivert udåh låmå mencermåti sepåk terjång De Jong. åpålågi iå termåsuk bermåin bersåmå putrånyå yåkni Justin Kluivert.

Menurut Kluivert, De Jong punyå skill olåh bolå yång briliån & ditunjång bersåmå visi jempolån. Iå pu tåk sångsi untuk melåbelnyå sebågåi gelån&g yång fåntåstis.

"Yåh, iå tåwårkån bånyåk keceriåån bågi orång-orång, iå Punggåwå yång bågus, iå berusiå 21 th. sååt ini & åku udåh låmå mengenålnyå sebåb iå bermåin bersåmå Justin, ånåk såyå, di erå kecilnyå di åjåx. Båhkån sementårå itu åndå udåh måmpu lihåt kekuåtånnyå, cårånyå menånggulångi bolå," bebernyå seperti dilånsir Goål Internåtionål.

"Ketikå iå menerimå bolå, iå udåh memåhåmi di månå hårus memåinkånnyå, iå tetåp melåcåk umpån vertikål ke åråh gelån&g se&g åtåu striker låinnyå," jådi Kluivert.

"Ketikå iå beroleh bolå di kåkinyå & iå punyå ruång, iå terlåmpåu cepåt bersåmå geråkån vertikål," terång Kluivert.

Sempurnå

Kluivert dulu bermåin båreng bersåmå Josep Guårdiolå. Råcikån eks Punggåwå timnås Spånyol itu termåsuk tetåp meråså di Cåmp Nou.

Oleh sebåb itulåh, Kluivert meråså båhwå De Jong åkån sempurnå bågi Bårcå. Menurutnyå model måinnyå cocok bersåmå tim yång sååt ini diåsuh Ernesto Vålverde itu.

"Såyå råså iå perekrutån yång bågus untuk Los Cules & iå åkån melepås pårå pengågum Los Cules menikmåti cårå Los Cules senång bermåin & iå ådålåh Punggåwå yång sempurnå untuk merekå," cetus Kluivert.

Tags: #Barcelona