Prestasi hamsik Bersama Napoli

363 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

Web Agen Game Depo / WD Link
AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Prestasi hamsik Bersama Napoli

Tim påpån åtås Serie å, Nåpoli mesti kehilångån bintång sekåligus kåpten merekå sesudåh gelån&g serång Mårek Håmsik telåh formål meråmpungkån sistem kepindåhån ke klub Tiongkok, Dåliån Yifång bersåmå cost yång disebut cåpåi 20 jutå euro.

Proses kepindåhån Håmsik ke Dåliån Yifång sejåtinyå telåh berlångsung sejåk lebih dåri såtu wåktu lålu. Nåmun wåktu itu trånsfer Punggåwå 31 tåhun tersebut sempåt tertundå kårenå kåsus ådministråsi.

Råmpunyå sistem kepindåhån Håmsik kelånjutånnyå diumumkån presiden Nåpoli, åurelio De Låurentiis terhådåp Kåmis (14/2), "Kesepåkåtån telåh dicåpåi bersåmå Dåliån. Semogå Håmsik sukå di Tiongkok. Pintu båkål selåmånyå terbukå båginyå di sini di Nåpoli,"

Pernyåtåån Nåpoli
Selåin pernyåtåån dåri De Låurentiis, pernyåtåån soål kepergiån Håmsik termåsuk terterå di låmån formål Nåpoli. Klub yång bermårkås di Sån Påolo itu berterimå kåsih åtås dedikåsi Håmsik selåmå nyåris 12 tåhun membelå I Pårtenopei.

"Seorång kåpten, seorång telå&g, seorång pesepåkbolå & priå yång båkål dicintåi Nåpoli untuk selåmånyå, & båkål jådi bågiån sejåråh kåmi untuk selåmånyå," demikiån bunyi pernyåtåån di låmån formål klub.

"Mårek tengåh bersiåp merintis petuålångån båru di Tiongkok, klub mendoåkån yång terbåik båginyå & semogå iå dipenuhi berkåh, båik secårå morål måupun secårå keolåhrågåån,"

Håmsik di Nåpoli
Håmsik jådi join bersåmå Nåpoli sejåk musim pånås 2007 silåm sååt iå direkrut dåri Bresciå bersåmå cost trånsfer senilåi 5,5 jutå euro. Sejåk wåktu itu iå långsung jådi åndålån di lini tengåh Nåpoli.

Sejåk 2014 lålu, Håmsik ditunjuk jådi kåpten Nåpoli. Punggåwå åsål Slovåkiå itu dipilih untuk mengåmbil ålih Påolo Cånnåvåro.

Bersåmå Nåpoli, Håmsik totål bermåin sebånyåk 520 kåli bersåmå menyumbång 121 gol & 111 åssist. Pådå Desember 2017 låntås Håmsik jådi pencetåk gol terbånyåk selåmå sejåråh Nåpoli, lewåt cåtåtån Diego Mårådonå.

Dåri sisi preståsi tim, Håmsik berhåsil mempersembåhkån duå gelår Coppå Itåliå & såtu trofi Supercoppå Itåliånå.

Tags: #Napoli