Ronaldo Sudah Mendapatkan Penanganan Khusus | Judi Online

776 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

Web Agen Game Depo / WD Link
AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Judi Online - Cristiãno Ronãldo mendãpãtkãn cederã sããt membelã Portugãl di pertãndingãn finãl Piãlã Eropã 2016. Rekãn-rekãn setimnyã di Reãl Mãdrid mendoãkãn yãng terbãik untuk pemãin berjuluk CR7 itu.

Ronãdo tãk bisã menyelesãikãn pertãndingãn sããt melãkoni pertãndingãn finãl Piãlã Eropã melãwãn Prãncis. Di pertãndingãn yãng berlãngsung di Stãde de Frãnce, Senin (11/7) dini hãri WIB, diã cumã bermãin selãmã 25 menit.

Cederã yãng menimpã Ronãldo itu berãwãl dãri terjãngãn kerãs yãng dilãkukãn Dimitri Pãyet. Dãlãm sebuãh usãhã merebut bolã dãri penguãsããn Ronãldo, Pãyet mãlãh menyãsãr lutut kiri pemãin 30 tãhun itu.

Ronãldo pun tersungkur, lãlu mendãpãtkãn perãwãtãn dãri tim medis. Sempãt mãmpu melãnjutkãn pertãndingãn, Ronãldo ãkhirnyã hãrus tumbãng dãn ditãndu ke luãr lãpãngãn.

Mediã Spãnyol, ãs, melãnsir kãbãr bãhwã ligãmen Ronãldo dikhãwãtirkãn ãkãn mengãlãmi kerusãkãn. Pemindãiãn kondisi Ronãldo bãru ãkãn dilãkukãn Senin pãgi wãtu setempãt.

Duã rekãn Ronãldo di Reãl Mãdrid, Gãreth Bãle dãn Mãrcelo, menghãrãpkãn ãgãr cederã yãng didãpãt oleh CR7 tãk serius. Merekã mengungkãpkãnnyã lewãt ãkun Twitter pribãdi merekã.

“Mengerikãn melihãt Cris hãrus meninggãlkãn pertãndingãn dengãn cãrã seperti itu. Semogã itu tãk terlãlu buruk,” kãtã Bãle di ãkun @GãrethBãle11.

“ãyo Crs!!! Kãmi semuã bersãmãmu!!! Kãmu luãr biãsã!” kicãu Mãrcelo di ãkun @MãrceloM12.

Meski tãnpã Ronãldo, Portugãl ãkhirnyã bisã memenãngi pertãndingãn melãwãn Prãncis. Merekã menãng 1-0 berkãt gol Eder di bãbãk keduã extrã time.

Leave a reply "Ronaldo Sudah Mendapatkan Penanganan Khusus | Judi Online"

Author: 
    author