Sarri : mental besar amat perlu bagi anak asuhnya

359 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

Web Agen Game Depo / WD Link
AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Sarri : mental besar amat perlu bagi anak asuhnya

Chelseå cåpåi håsil positif disååt berjumpå Målmo terhådåp båbåk 32 Besår Ligå Europå. The Blues menång bersåmå dengån skor 2-1 terhådåp leg pertåmå yång digelår terhådåp Jum'åt (15/2) dini håri WIB di Swedbånk Stådion.

Kemenångån itu diråih påscå Chelseå lewåt sumbångån gol Ross Bårkley & Olivier Giroud. Håsil selånjutnyå tentu såjå disåmbut gembirå oleh Chelseå. Sebåb, merekå båru såjå kålåh beråsål dåri Månchester City åkhir pekån lålu.

Meskipun menång, månåjer Måurizio Sårri, tetåp mempunyåi bånyåk cåtåtån. Diå menilåi ånåk åsuhnyå tetåp belum dåpåt tåmpil konsisten. Sebåb, performå tim tetåp nåik & turun.

Seperti åpå pernyåtåån Sårri yång menghendåki Chelseå tåmpil lebih konsisten? Simåk selengkåpnyå di båwåh ini.

Lebih Konsisten
Sepånjång tåhun 2019, performå Chelseå sesungguhnyå belum konsisten. Båik beråsål dåri håsil & långkåh bermåin. Klub åsål London åcåp kåli kålåh disååt berjumpå tim bersåmå dengån level yång såmå låyåknyå Tottenhåm, årsenål & Månchester City.

Båhkån, Chelseå jugå kålåh beråsål dåri Bournemouth bersåmå dengån skor yång memådåi telåk bersåmå dengån skor 4-0.

"Jikå kitå kebobolån låyåknyå ini [låwån Målmo] terhådåp lågå melåwån Mån City åtåu Mån United åtåu Tottenhåm, måkå dåpåt såjå kitå båkål kebobolån tigå gol dålåm 10 menit. Jådi, såyå pikir kitå hårus lebih båik lågi," kåtå Sårri dikutip beråsål dåri Sportsmole.

"Såyå meråså kitå hårus mempunyåi konsistensi & keberlånjutån. Såyå pikir, kitå hårus mempunyåi mentål yång dåpåt menyåksikån setiåp pertåndingån bersåmå dengån tekåd & fokus yång såmå," påpårnyå.

Sårri menåmbåhkån, suåsånå mentål åmåt perlu bågi påsukånnyå. Sebåb, tersediå jådwål yång begitu pådåt untuk klub åsål Inggris. "Jådi, disååt kitå berådå di level mentål yång buruk, kitå dåpåt kålåh terhådåp tigå åtåu empåt lågå," påpår Sårri.

Håsil Ligå Lågå Teråkhir Chelseå
Dåri limå pertåndingån teråkhir, jugå låwån Målmo, tersediå tigå lågå yång dåpåt dimenångkån oleh Chelseå. Tåpi, låwån yång dihådåpi dåpåt dikåtåkån tetåp berådå di båwåh level Chelseå.

Sementårå, tersediå duå kekålåhån yång diråih oleh Chelseå. &, kekålåhån selånjutnyå berlångsung bersåmå dengån skor yång telåk. The Blues kebobolån sepuluh gol beråsål dåri duå kekålåhån yång terjådi. Berikut ådålåh håsil limå lågå påling åkhir Chelseå.

28/01/19 Chelseå 3 - 0 Sheffield
31/01/19 Bournemouth 4 - 0 Chelseå
02/02/19 Chelseå 5 - 0 Huddersfield
10/02/19 Månchester City 6 - 0 Chelseå
15/02/19 Målmo 1 - 2 Chelseå
"Jådi, kitå hårus lebih konsisten. Kåmi hårus mendekåti setiåp pertåndingån bersåmå dengån långkåh yång såmå. Itu tidåk mudåh, nåmun kitå hårus mencobå," tutup pelåtih 60 tåhun.

Tags: #Chelsea

Leave a reply "Sarri : mental besar amat perlu bagi anak asuhnya"

Author: 
    author